Telefon: 475 316 990

Motto: „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni. Pojďme  v této knize společně listovat, procházet jednotlivé kapitoly a učit se navzájem. A až budeme na jejím konci, můžeme si říci: „Umíme číst!“

UŽITEČNÉ INTERNETOVÉ ODKAZY

www.NajdiVS.cz - server pro hledání VŠ, profily škol a oborů, pomoc s přípravou na přijímačky, vygenerování nejvhodnějšího oboru

www.tutor.cz-přehled kurzů a školení, možnosti pomaturitního studia, příprava na maturitu

www.infoabsolvent.cz – informační systém ISA o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce

www.careerjet.cz-vyhledávač zaměstnání

www.proskoly.cz

www.msmt.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.kampomaturite.cz

www.scio.cz

www.vysokeskoly.cz

www.neflakamse.cz

www.sokrates.cz

https://www.eurodesk.cz/kategorie/evropska-dobrovolna-sluzba-0 - evropská dobrovolná služba


KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

 

Tato činnost je především zaměřena na:

 • seznámení žáků prvních ročníků s formami a způsobem studia na naší škole
 • informování o současném a budoucím vývoji na trhu práce
 • informování o možnosti uplatnění našich absolventů na trhu práce
 • informování žáků 3. ročníků učebních oborů o nástavbovém studiu na naší škole 
 • jak se připravit na závěrečné zkoušky a maturitu 
 • zajištění besed se zástupci ÚP pro žáky 3. a 4. ročníků k volbě povolání
 • zajištění účasti žáků 3. a 4. ročníků na veletrhu GAUDEAUMS v Praze
 • informování žáků o různých typech VOŠ a VŠ a o možnostech přijetí
 • zajištění účasti žáků maturitních ročníků na dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ, VOŠ
 • pomoc při vyplňování přihlášek k přijímacímu řízení na VŠ, VOŠ, nástavbové studium
 • informace o možnosti studia v zahraničí
 • informace o evropské dobrovolné službě
 • rady pro uchazeče o zaměstnání


                                                         


                                                         1. Evropský životopis (CURRICULUM VITAE)


                                                         2. Ukázkový motivační dopis