Kabinet č. 26
Telefon: 475 316 990

Motto: „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni. Pojďme  v této knize společně listovat, procházet jednotlivé kapitoly a učit se navzájem. A až budeme na jejím konci, můžeme si říci: „Umíme číst!“

PODPORA STUDENTŮ

Tato činnost je především zaměřena na:

  • seznámení žáků se způsobem studia na naší škole

  • pomoc při výskytu adaptačních obtížích spojených se vstupem na střední školu

  • pomoc ve vztazích se spolužáky, při řešení osobních problémů

  • pomoc při výběru jiného typu studia (přestup, volba VŠ, přihláška na VŠ, odvolání v případě nepřijetí)

  • pomoc při studiu žákům se specifickou poruchou učení

  • zprostředkování spolupráce s poradenským zařízení

  • zjišťování příčin školního neúspěchu a pomoc při jejich řešení

  • péče o talentované žáky

  • individuální konzultace

  • organizace preventivních akcí