Kabinet č. 26
Telefon: 475 316 990

Motto: „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni. Pojďme  v této knize společně listovat, procházet jednotlivé kapitoly a učit se navzájem. A až budeme na jejím konci, můžeme si říci: „Umíme číst!“

PRÁCE SE ŽÁKY VYŽADUJÍCÍ SPECIÁLNÍ POZORNOST

Tato činnost je především zaměřena na práci:

  • se žáky se specifickými poruchami
  • se žáky s výchovnými problémy
  • se žáky - cizinci
  • s talentovanými a nadanými žáky


  • spolupráce při zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb s pedagogicko-psychologickou poradnou
  • vedení evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
  • kontrola platnosti vyšetření z PPP
  • na základě vyšetření žáků vypracování IVP