Telefon: 475 316 990

Motto: „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni. Pojďme  v této knize společně listovat, procházet jednotlivé kapitoly a učit se navzájem. A až budeme na jejím konci, můžeme si říci: „Umíme číst!“

PRÁCE SE ŽÁKY VYŽADUJÍCÍ SPECIÁLNÍ POZORNOST

Navštěvuješ školské poradenské zařízení? Máš výchovné problémy? Jsi talentovaný a nadaný? Jsi cizinec?  • spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními
  • vedu evidenci žáků se specifickými  poruchami učení a chování
  • kontroluji platnost Doporučení školského poradenského zařízení
  • na základě Doporučení školského poradenského zařízení vypracovám Individuálníh vzdělávací plány