Telefon: 475 316 990

Motto: „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni. Pojďme  v této knize společně listovat, procházet jednotlivé kapitoly a učit se navzájem. A až budeme na jejím konci, můžeme si říci: „Umíme číst!“

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLNÍM METODIKEM PREVENCE

Tato činnost je především zaměřena na:

  • provádění poradenské intervence u žáků  v krizi při řešení jejich osobních, rodinných a vztahových problémů.
  • doporučení odborné pomoci
  • spolupráce při prevenci sociálně patologických jevů (alkohol, drogy, šikana, záškoláctví ...)