Telefon: 475 316 990

Motto: „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni. Pojďme  v této knize společně listovat, procházet jednotlivé kapitoly a učit se navzájem. A až budeme na jejím konci, můžeme si říci: „Umíme číst!“

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Tato činnost je zaměřena především na:

  •  spolupráci s třídními učiteli při řešení problémů jednotlivých žáků
  •  práci s podněty jednotlivých učitelů
  •  spolupráci komunikace mezi školou a zákonným zástupcem žáka
  •  spolupráci s jinými organizacemi - např. PPP, SVP, SPC, OSPOD, Policie ČR ...