Telefon: 475 316 990

Motto: „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni. Pojďme  v této knize společně listovat, procházet jednotlivé kapitoly a učit se navzájem. A až budeme na jejím konci, můžeme si říci: „Umíme číst!“

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Centrum krizové intervence o.s. SPIRÁLA
nestátní nezdravotnické nízkoprahové zařízení
telefon:+420 472743835
e-mail:spirala.cki@volny.cz
web:www.spirala-ul.cz
 
Poradna pro mezilidské vztahy-centrum pro terapii psychologické a sociální
poradenství – o.s.
 
telefon:+420 475216504
e-mail:poradna.ul@centrum.cz
web:www.poradna-ul.cz
 
 
Pedagogicko – psychologická poradna
 
telefon:+420 475532803, +420 475533232
e-mail:usti@pppuk.cz
web:www.pppuk.cz
 
 
Pomoc po telefonu:
- Linka bezpečí, telefon800 155 555
- Linka děti na útěku, telefon:800 111 113
- Rodičovská linka, telefon:283 852 222
- Linka pomoci (+ CKI) telefon:475 603 390
- Provoz: NONSTOP