Telefon: 475 316 990

Motto: „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni. Pojďme  v této knize společně listovat, procházet jednotlivé kapitoly a učit se navzájem. A až budeme na jejím konci, můžeme si říci: „Umíme číst!“

METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST  • poskytování informací o činnosti školských poradenských zařízení žákům a jejich zákonným zástupcům
  • zveřejňování důležitých informací výchovného poradce

  • poskytování ostatním vyučujícím metodickou pomoc při práci se žáky se specifickými  poruchami učení a chování

  • shromažďování Doporučení ŠPZ