Telefon: 475 316 990

Motto: „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni. Pojďme  v této knize společně listovat, procházet jednotlivé kapitoly a učit se navzájem. A až budeme na jejím konci, můžeme si říci: „Umíme číst!“

METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST


Navštěvoval jsi na ZŠ Pedagogicko-psyjhologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum nebo jiné školské poradenské zařízení? Tvé Doporučení od školního poradenského zařízení platilo pro ZŠ, nyní se musíš nechat vyšetřit nově. Ja na to?     • vystavím ti dotazník k vyšetření ve školském poradenském zařízení

      • dříve, než obdržím Doporučení ze školského poradenského zařízení s navrženými podpůrnými opatřeními, bude ti ze strany školy poskytována příma podpora v rámci tvého vzdělávání
      • po obdržení Doporučení ze školského poradenského zařízení ti na jeho základě vytvořím Individuální vzdělávání plán nebo Plán pedagogické podpory
      • budeme spolu v pravidelných intervalech konzultovat vhodnost nastavených podpůrných opatření